Garanti

.

Stubberup Tømrer- & Snedkerforretning Aps er medlem af Dansk Byggeri og dermed med i Byg Garantiordningen.

Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år efter, at arbejdet er færdigt.

Byg Garantiordning dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

  • én- eller to-familieboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv.

Læs selv videre på bygGaranti’s hjemmeside.

Såfremt der opstår uenighed omkring det udførte arbejde, er der mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn på følgende adresse

ByggerietsAnkenaevnLogo